Szarvasmarhacsap káros

szarvasmarhacsap káros

A fejés szervezése, technológiája A tej képződése és a tejleadás bonyolult élettani folyamat, aminek ismerete feltétlen szükséges, hogy ahhoz alkalmazkodni tudjunk, szarvasmarhacsap káros szakszerű fejési módot kialakíthassuk, és a fejést elvégezhessük. Ebből adódóan, továbbá munkavégzési, szervezési, higiéniai szempontok miatt is a tejtermelő tehenészetekben a fejés a tejnek a tőgyből történő kinyerése az egyik legjelentősebb és a legnagyobb szakértelmet igénylő tevékenység.

Tejképződés és tejleadás A tehén szervezetében a tej elválasztás folyamatosan, amíg a tej leadása periodikusan történik.

A tejképződés tej elválasztás a tőgyben, annak mirigy állományában történik. A tej elválasztást szarvasmarhacsap káros agyfüggelék hipofízis elülső lebenyének prolaktin hormonja szarvasmarhacsap káros.

Emellett a tejképződésre más hormonok is hatnak, mint például a tiroxin, vagy közvetve az oxitocin. A tej a mirigyhám alveolusaiban képződik, ennek szarvasmarhacsap káros nyílásain keresztül a kisebb, a nagyobb tejutakba, majd a tejmedencébe kerül, és a fejésig azokat folyamatosan kitölti, és ott tárolódik.

A tej elválasztás a fejés után intenzívebb, majd a tejmedence telítődése, annak belső nyomásának növekedése folytán csökken, végül, ha a nyomás eléri a ,3 kPa értéket, meg is szűnik. Ebből következik, hogy a napi fejések számának növelésével fokozni lehet a tejtermelést. A tejmirigyek kifejlődése üszőkorban kezdődik, és összefüggésben van az állat szaporodásbiológiai helyzetével.

Szarvasmarhacsap káros tej nem egyszerűen a vér szüredéke, hanem a tejképző sejtek különleges anyagcseréje révén keletkezik. Például a vérben nincs tejcukor, kezein és a tej albuminja is különbözik a vér albuminjától.

Ezek az alkotórészek a mirigy hámsejtekben keletkeznek. Azonban a víz, az ásványi anyagok, a globulin és egyes vitaminok közvetlenül átkerülhetnek a vérből a tejbe. A kedvező tejtermelés feltétele a tőgy jó vérellátása.

szarvasmarhacsap káros féreg gyógyszer gyermekek betegségeinek megelőzésére

Egy liter tej termeléséhez mintegy liter vérnek kell átáramolnia a tőgyön. A tőgy vérellátásában a tőgy artériája, annak két ága játszik szerepet. A tejleadás a borjú szopásakor, illetve a fejéskor különböző reflexek következtében létrejövő, nem akaratlagos folyamatok hatására következik be.

A tej leadást az oxitocin hormon szabályozza, amely szarvasmarhacsap káros vérbe kerülve fejti ki a hatását. Ennek következtében a mirigyhólyagocskákat körülvevő kosársejtek összehúzódnak, a tőgyben a tejnyomás emelkedik, a simaizom elemek elernyednek a tejcsatornák blokádja feloldódik, a tej a tejmedence felé áramlik és bekövetkezik annak ejekciója. Az oxitocin hormon hatása percig tart.

csepp férgek ellen férgek ellen

A tejleadás reflexmechanizmusa különböző hangok fejőgép hangjalátás a tehenész, a fejőház, a fejőgép látásaés a tőgyet érő hatások tisztítás, masszázs következtében jön létre. A tejleadást gátolhatják különböző, a tehenet zavaró, külső, ijesztő körülmények, amelyek stresszhatásként jelentkeznek. Ilyenkor az adrenalin hormon az oxitocin antagonistája hatása révén tejvisszatartás jelentkezhet.

Sajtfarm Zalában, ahol a tehén nyugdíjba mehet - templomto.hu

A fejés végrehajtása A fejés történhet kézzel is, de hazánkban ma már minden tehenészetben a gépi fejést alkalmazzuk. Mindkét módszer során a természetes módot, a borjú szopását igyekszünk utánozni.

A borjú szopása során a mechanikus ingerek mellett hőhatás és vákuum is van, aminek hatására kedvező a tej leadására. A szájüregben a nyomás, illetve szarvasmarhacsap káros vákuum változó, amely alkalmazkodik a tejleadás pillanatnyi helyzetéhez.

A borjú azonban egyszerre egy tőgybimbóból szopik, akár naponta alkalommal is. A fejés során viszont két, vagy mind a négy tőgynegyedet fejjük, naponta csak két, legfeljebb három alkalommal.

Bármelyik fejési módot szarvasmarhacsap káros fontos, hogy szennyeződés ne kerüljön a tejbe. Ezért a tőgy, vagy inkább a tőgybimbó tisztítása elengedhetetlen.

A tenyésztés és szaporítás szervezése A tenyésztés szervezése A tehenészetekben a tenyésztői munka fontos része a párosítási terv elkészítése, ami azt jelenti, hogy az egyes teheneinkhez kiválasztjuk azokat az apaállatokat, amelyekkel a termékenyítéseket el kívánjuk végezni.

Mivel a bimbócsatornába az alomból fertőző kórokozók szarvasmarhacsap káros fontos, hogy az eső tejsugarakat külön fejjük és megsemmisítsük. Fejés után a bimbócsatorna lezárását bemártó, fürösztő anyaggal el kell végezni, ami filmszerű bevonatot képez a tőgybimbón, és megakadályozza a kórokozók bejutását. Kézi fejés A kézi fejés a múltban általános volt. Egy gyakorlott fejő egy óra alatt tehenet tud megfejni. Ma már csak különleges esetben betegség, tőgygyulladás, néhány tehenes kisgazdaság fejünk szarvasmarhacsap káros hazánkban.

Marokfejés során a fejő a tőgybimbó tövét a hüvelyk- és mutatóujjával elszorítja, majd a többi ujjának egymás utáni szorításával a bimbócsatornán át a tőgybimbó húzogatását mellőzve a tejet a kipréseli.

Húzogató fejéskor a szarvasmarhacsap káros a két ujjal elszorított tőgybimbóból úgy préseli ki a tejet, hogy a szorítóujjakat lefelé húzogatja.

Bütyökfejés hasonló a húzogató fejéshez, de itt a fejő a hüvelykujj bütykével szorítja a tőgybimbót. A három kézi fejési mód közül ez károsítja legjobban a tőgyet.

Betegeskedő egykaros csapok

Gépi fejés A gépi fejés elvégzése könnyebb, kevesebb fizikai munkával jár. E módszer a fejési megoldástól függően különböző lehet, amelynek a kézi fejéshez képest lényegesen nagyobb a munka termelékenysége. A fejés gépesítésének sokféle megoldásával találkozhatunk. Kötött tartási rendszerekben a fejés az állatok tartózkodási helyén történik. Korábban elsősorban sajtáros, vagy tankos fejőberendezéseket használtunk.

Ma már azonban egyre elterjedtebbek a vezetékes fejőberendezések, amelyek előnye, hogy a tej az istálló levegőjével nem érintkezik, hanem a fejőgéptől a tejvezetéken át közvetlenül a tejházban elhelyezett hűtőtartályba kerül. Kötetlen tartási rendszerű tehenészetekben a fejést külön erre a célra kialakított fejőházban szarvasmarhacsap káros, ahova csak a fejés idejére hajtjuk az állatokat.

A fejőházak az állások kialakítása és üzemelési módja szerint lehetnek szakaszos üzemelésűek tandem, halszálkás és poligon rendszerűekilletve folyamatos karusszel, unilaktor működésűek.

Tehenészeteinkben általában naponta kétszer fejünk, de különösen a nagy tejtermelő állományokban indokolt lehet a háromszori fejés bevezetése. Fejőrobot alkalmazása során pedig ennél többször is sor kerülhet a tehenek fejésére. A fejés során beszélünk ún. E tevékenységbe az állatok fejőházba hajtása, vagy a fejőgép előkészítése, a tőgy tisztítása, a fejőkelyhek felhelyezése tartozik.

Király István: Fejezetek a somogy megyei szarvasmarha-tenyésztés történetéből - Somogyi Almanach 7. Kaposvár, Király István: Fejezetek a somogy megyei szarvasmarha-tenyésztés történetéből - Somogyi Almanach 7. Kaposvár, A szarvasmarha-tartás fellendülése az első világháború előtt jobb tejelő bonyhádi teheneket szereztek be. Az újonnan szarvasmarhacsap káros teheneket és ezek utódjait a közlegelőre a gazdák ki nem hajtják, mert azok, tekintettel a min­dennap köves úton megteendő hosszú járás következtében, idő előtt tönkremen­nének és a tejelésre is káros befolyással bírna.

A szűkebb értelemben vett fejés a fejőkelyhek felhelyezésétől a tejfolyás megszűnéséig, illetve a fejőkelyhek levételéig tart. Az utóműveletekhez tartozik a tőgyfertőtlenítés, valamint a fejőberendezések tisztítása stb.

A hagyományos csaptelepek apró-cseprő bajait már ismerjük, hibáikat viszonylag könnyű kijavítanunk. Általában csak a megfelelő gumibetéteket, tömítőgyűrűket, esetleg komplett betétüket kell kicserélni, és már el is felejthetjük a hibát. Na, de mi van, ha a korszerű egykaros csaptelep kezd el csepegni? Elméletileg még talán tudjuk, hogy ezeknél a kerámiabetétet kell kicserélni, ám tudományunk egyből használhatatlanná válik, ha azt gyakorolnunk is kell.

A fejés műveletei A tőgy tisztítása. E művelet célja a tőgy megtisztítása, a tehén előkészítése a fejésre és a reflex kiváltása.

szarvasmarhacsap káros

Fontos, hogy a mosást °C hőmérsékletű vízzel végezzük el, mert a hideg szarvasmarhacsap káros tejvisszatartást eredményezhet. Amíg korábban a tőgy teljes lemosása volt általános, ma már inkább csak a tőgybimbó tisztítását végezzük el. Tőgytörlés és -masszázs. Szarvasmarhacsap káros tőgy szárazra törlése tiszta ruhával, szivaccsal, vagy papírtörülközővel. E művelet a tejleadást reflex segíti. Gépi tőgymosás esetén tőgytörlést nem végzünk. Az első tejsugarak kifejése. Ennek a célja egyrészt, hogy a baktériumban gazdag szarvasmarhacsap káros tejsugarakat elkülönítsük az árutejtől, másrészt ellenőrizzük, hogy a tejen nem mutatkozik-e rendellenes tőgygyulladásra utaló elváltozás.

Legcélszerűbb próbacsészikét fekete alapú pohár használni, amelyen az esetleges elváltozások szembetűnőbbek.

szarvasmarha tenyesztes

Az első tejsugarakat minden esetben meg kell semmisíteni! A fejőkelyhek felhelyezése. A kollektort az egyik kézbe fogva, a másik kézzel sorrendben helyezzük fel a fejőkelyheket. A fejőkészülék eligazítása, tejfolyás ellenőrzése.

Az utolsó fejőkehely felhelyezése után a kollektornál fogva kissé előre lefelé meghúzzuk a fejőkészüléket. Az szarvasmarhacsap káros csöveken szarvasmarhacsap káros a tejfolyást. Gépi utófejés. A tejfolyás csökkenésekor a legtöbb géptípus kisebb vákuumra vált át, és elvégzi az utófejést.

Szarvasmarhatenyésztés | Digitális Tankönyvtár

Hagyományosan egyik kézzel lefele húzzuk a fejőkészüléket, a másik kézzel tőgymasszázst végzünk. A fejőkészülék levétele. E műveletet ma már a legtöbb gép automatikusan elvégzi. A hagyományos gépeknél a legtávolabbi fejőkehelybe ujjunkkal levegőt engedünk, így a vákuum megszűnik, és a készülék könnyen levehető.

A bimbóvégek letörlése, fertőtlenítése. A tőgybimbóról a tejcseppeket letörüljük, majd fertőtlenítőszerrel kezeljük. A bimbócsatornát így elzárjuk a kórokozók bejutásától.

szarvasmarhacsap káros

Az utóműveletek sorában végül a fejőkészülékből el kell távolítani a benne maradt tejet, alaposan el kell mosni és fertőtleníteni. A fejőgépek tisztítása A fejőberendezéseket típusuktól függően tisztíthatjuk kézzel és géppel.

A korszerű fejőberendezések tisztítását ma már az automata mosógép működéséhez hasonlóan programozottan végezzük. A hagyományos ötszakaszos tisztítás lépései a következők: Előöblítés. Langyos, vagy csap-hideg vízzel végezzük. Forró vizet nem szabad használni, mert a fehérjék kicsapódnak a csövek falán, és az szarvasmarhacsap káros nehézségbe ütközik.

Olvassa el is