Baloldal szél üzenet. Interjú az LMP miniszterelnök-jelöltjével

baloldal szél üzenet

Az EU-ban emellett erősödött valamelyest a szélsőjobboldal is — nálunk a kormányzó párt képében már eleve erős is volt. Pap Szilárd István úgy értékelte a helyzetet, hogy az elmúlt évtizedekre jellemző liberális-konzervatív libikókán most ismét a liberálisok kerültek felülre, többek között azért, mert az ezt megelőző ex lex helyzetben a rendszerkritikai baloldalnak nem volt komoly dobása, olyan dobása, melynek révén jelentősebb tényezővé válhatott volna.

Ezért eme baloldalnak most várnia kell az inga újabb, képlékeny hatalmi helyzetet hozó kilendüléséig. Gyenge szerepléséért a rendszerkritikai baloldal mintha önmagában kereste volna a hibát ezekben a vitákban: erőtlen szervezettség, széthúzás, stb. Magam azonban úgy látom, az okok ennél sokkal mélyebbek, és döntően strukturálisak.

Létezhető és létező, baloldal és jobboldal – WTF baloldal « Mérce

Alapvetően arról van szó, hogy a rendszerkritikai baloldal markáns térhódításának még nem jött el az ideje: mint arról már többször írtam, ez a baloldal már nem lehet nemzeti, de még nem lehet nemzetközi sem. Szemben a szélsőjobboldal álláspontjával, a globális tőke nemzeti szintű kontrollja, korlátozása vagy társadalmasítása már nem lehetséges lásd.

baloldal szél üzenet

Rosa Luxemburg nyomán ezen feltételek közül a legfontosabb a munkások és dolgozók nemzeti életviszonyainak globális kiegyenlítődése, vagy legalábbis egy ehhez közeli állapot kialakulása. Melynek alapján megszülethet az a globális munkásosztály, mely már képes a globális tőkével szembeni nemzetközi ellenállás megszervezésére, ezzel összefüggésben arra is, hogy a pinworms a széklet kezelésében jelenleg elsősorban önmagát reprezentáló —  rendszerkritikai baloldal társadalmi bázisává váljon.

De hogyan, milyen mechanizmusok közvetítésével fog végbemenni ez a folyamat — mely baloldal szél üzenet tulajdonképpen meg is indult? Pontosan, baloldal szél üzenet az egyre rugalmasabb tőke mozgása fogja ezt kikényszeríteni: a tőke a centrumokból az alacsonyabb bérszínvonalú — döntően keleti és déli — perifériák, félperifériák felé vándorol, növelve ezzel az ottani munkaerő iránti keresletet, ezért — mint azt már ma is látjuk — előbb-utóbb emelve a munkaerő árát is.

Mérsékelve egyben a centrumok munkássága felé irányuló keresletet, gyengítve annak alkuerejét, majd megállítva vagy korlátozva annak bérszínvonal növekedését. Másrészt hasonló kiegyenlítő hatása van a gazdasági migrációnak is: a munkásság perifériákról, félperifériákról a centrumok felé irányuló mozgása a perifériákon, félferifériákon csökkenti a munkaerő kínálatát, ezért ott hamarosan növeli árát, a centrumokban viszont a konkurenciát erősítve csökkenti az ottani munkásság alkuerejét, következésképpen akár mérsékelheti baloldal szél üzenet béreit.

A radikális baloldal működésének gyökerei MH Nyilvánvalóan úgy, hogy a látszat és a retorika ellenére nem egymással szembenálló erőkről van szó. A Magyarországon is tapasztalható radikális politika forrásai ugyanott találhatók: a baloldali radikalizmusban - írta a Századvég legújabb elemzésében. Megafonos fegyverzetben. A baloldali radikalizmus legkézenfekvőbb történelmi példái az es francia, az es szocialista orosz és az as nemzetiszocialista német forradalom.

Az eddigi tendenciákat tekintve, ez még hosszú, visszesésekkel tarkított, több évtizedes folyamat lesz. Visszakanyarodva gondolatmenetem kiindulópontjához, ezért — sokak várható ellenkezését kiváltva — azt állítom, hogy amíg a kiegyenlítődés nem megy végbe, vagy nem jön létre ahhoz közeli állapot, addig a rendszerkritikai baloldal nemigen válhat erős társadalomformáló erővé.

De addig mit tehet egyáltalán? Egyrészt őriznie lehet és kell az immár több évszázad alatt felhalmozódott baloldali értékeket.

 • Szélt a családról és életvédelemről, valamint az Ungár Péterrel szembeni etikai eljárásról is kérdeztük.
 • Széklet jelenléte helminták
 • Giardiasis bacteria or virus
 • Szél Bernadett: Együttérzek az MSZP-ben csalódott baloldaliakkal | Hetek Közéleti Hetilap
 • Csaltak a baloldali előválasztáson, ezrek nevében szavaztak ismeretlenek Bordács Bálint

Ezek közül számomra talán a leglényegesebb egy olyan társadalom ideájának ébrentartása és felmutatása, mely a felvilágosodás alapértékeinek dinamikus egyensúlyát képes megvalósítani. Felismerve baloldal szél üzenet, hogy a szabadság-egyenlőség-testvériség értékei egyszerre, ugyanabban az időben nem, pontosabban csak egymás rovására valósíthatóak meg. Az egyenlőség, esélyegyenlőség biztosítása például elkerülhetetlenné teszik a burzsoázia szabadságának korlátozását, ha nem teljes megtörését.

Részletesen lásd. Másrészt baloldali civil mozgalmak szervezésével és életbentartásával azon kell dolgoznia, hogy ezek az értékek egészen a társadalom mélyrétegeiig meggyökeresedhessenek. Harmadrészt a konkrét politikai, gazdasági és morális helyzettől függetlenül, a szegények, elesettek, kiszolgáltatottak, kirekesztettek ügyét és érdekeit eme baloldalnak mindig képviselnie kell.

Végül, de nem utolsósorban, helyi tevékenységeit be kell kapcsolnia a nemzetközi szinten szerveződő rendszerkritikai baloldali mozgalmak áramkörébe. Magyarországon a kishitűség helyett abból kell kiindulni, hogy az utóbbi öt-hat évben a helyi baloldali fiatal értelmiség komoly eredményeket ért el rendszerkritikai baloldali sejtek, mozgalomcsírák létrehozásában és működtetésében.

Hasonló élénk mozgolódás figyelhető meg globális szinten is: a marxi életmű reneszánszára a éves évforduló kapcsán, számos posztmarxista, de baloldali baloldal szél üzenet szárba szökkenésére és élénk vitájára és baloldali civil mozgalmak tömkelegének születésére, különös tekintettel az önigazgatói, szövetkezeti mozgalmakra.

Egyrészt ez a párt a társadalom jelenlegi egzisztenciális és mentális állapotát tekintve nem lenne képes az életképességéhez szükséges szavazatok összegyűjtésére — emlékezzünk vissza, tartalmát tekintve indulásakor az LMP is sok vonatkozásban rendszerkritikai baloldali párt volt, és nem elsősorban szubjektív hibái okozták azt, hogy képtelen volt érdemleges társadalmi bázist felsorakoztatni maga mögött.

Nemzet és baloldal

Vagy ott van a kapitalizmus határait szintén feszegető Párbeszéd, amely jelenleg körülbelül egy baloldal szél üzenet támogatottságot tudhat magáénak. Bár lehet, hogy ebben az esetben párt létrehozására már nem is lenne szükség, mert egy erős, a társadalom nagy részét integrálni képes civil mozgalom munkálkodásának bázisán a társadalom magától is levetné magáról a kapitalizmus ruháját.

Másrészt és főként: egy rendszerkritikai baloldali párt beszállása a pártok versenyébe legitimálná a rendszerstabilitás mellett elkötelezett politikai erőket. Nem beszélve arról, hogy miután a hatalomért folytatott versenyről lenne szó, az értékracionális célokat és eszközöket eme párt részéről is óhatatlanul rendre felülírnák a hatalomtechnikai, vagyis célracionális célok és eszközök.

Baloldal szél üzenet viszont nem létezik kompromisszumok nélkül, márpedig, ha egy célkitűzéseit tekintve rendszerkritikai baloldali párt ilyenekbe gabajodna, akkor saját immanenciáját veszélyeztetné.

milyen tablettákat lehet bevenni a férgek megelőzésére csepp férgek és bolhák ellen

Végül, de nem utolsósorban: egy mostanság létrejövő baloldali rendszerkritikai párt első számú riválisai a jobboldali antikapitalista politikai erők lennének — melyek a társadalom mai mentális állapotában a baloldali erőknél jóval hatékonyabbak.

Míg ugyanis a baloldal mindig személytelen struktúrákat támad, addig a jobboldali antikapitalizmus bűnbakok — baloldal szél üzenet, cigányok, Soros, bankárok, migránsok stb. A frusztrált, agyongyötört, agymosásnak alávetett, a tanulástól és tájékozódástól megfosztott társadalomnak pedig utóbbira van jóval inkább fogadókészsége.

A rendszerkritikai baloldal baloldal szél üzenet ezért nem férgek kezelésének módszere parlamenti pulpitusról, nem a televíziók stúdióiból, hanem kifejezetten személyesen, házról-házra járva kell, kellene eme megtévesztett embereket megszólítaniuk. De mi lesz addig, ameddig egy újszocialista alternatíva megszületésének strukturális feltételei létrejönnek?

Lehet-e addig szó, és főleg ellenállás nélkül nézni és hagyni az iszonytató egyenlőtlenségeket, nem beszélve a már beköszöntött klímakatasztrófáról, és a folyamatos háborús fenyegetettségről? Nos, véleményem szerint ezekben az ügyekben a rendszerkritikai baloldalnak a balra nyitott vagy nyitható szociáldemokrata pártokat, vagyis azokat a politikai erőket kell támogatnia, melyek célként egyelőre csupán a rendszeren belüli ellensúlyok képzését, a fennálló radikális kontrollját és korrekcióját fogalmazzák meg.

De eme erők támogatása részünkről maradjon csak hangsúlyozottan külső! A rendszerkritikai baloldal maradjon baloldal szél üzenet, ami baloldal szél üzenet, vagyis alapvetően civil mozgalom, pontosabban: lefelé, a társadalom felé mozduljon, ne felfelé, a hatalom felé!

 • Támogass te is!
 • Giardia yeast infection
 • Paraziták az emberi gyomorban, hogyan kell kezelni
 • Kerekférgek, ha nem kezelik
 • Baloldal az új válság kihívása előtt « Mérce
 • Típusú helminthiasis

Ennek megértéséhez látnunk kell, hogy mi történt az előző nagy válsághullám as, sokkszerű belobbanása után. Nos, az történt, baloldal szél üzenet a nemzeti kormányok az erős gazdasági hatalmi centrumoknak mentőövet dobtak, majd ennek terheit a társadalom középső és alsó részeire hárították. A növekvő szegénység és erősödő egyenlőtlenség keltette társadalmi feszültségeket pedig — miután az alterglobalizációs mozgalmak eddigre kifulladtak, többek között azzal összefüggésben, hogy nem volt képességük és erejük baloldali válságkezelő alternatíva felmutatására — a szélsőjobboldal lovagolhatta meg.

Az erősödő nacionalizmus annak is tükre, hogy az egyenlőtlenségek úgy nőttek, hogy miközben a globális munkásság körében a már említett kiegyenlítődési folyamat egy állomásaként a jövedelemszintek némileg közeledtek egymáshoz, nemzetállami szinteken az életviszonyok példátlan differenciálódásának lehettünk tanúi.

Lévén az Orbán-rezsim egy hibrid alakulat, jobboldalról kritizálni komplex feladat, és Magyarország társadalmi szerkezete sem valószínűsíti, hogy jobboldalon mérvadó ellenfele akadjon. A másik térfélen, a magyar újbaloldal előtt két veszély van: egyrészről ha a régi baloldalhoz hasonlóan az államot akarja megszerezni, s nem megváltoztatni azaz kicsiként vagy nagyként, de hatékonyabbá tennimásrészről pedig, ha beleragad egy baloldali szubkulturális szerepbe.

Mindennek következtében a bontakozó osztályharc az első körben a nemzetállamok szintjére szorult vissza. A közeledő válság — melyet a világgazdaság lassulása, a német gazdaság visszaesése és az autóipari kereslet csökkenése is jelez — ismét csak túltermelési válság: az elmúlt tíz évben a profitráták tendenciaszerű csökkenése folytatódott, és mivel ez a munkaerő technikával való kiváltása következtében mely a profitráta csökkenésének alapvető oka egyet jelent a fizetőképes kereslet visszaesésével, kínálati és kapacitás-többlet alakult ki a globális gazdaság piacain.

Ezzel párhuzamosan mérséklődött a termelékenység növekedési üteme is az eme gondolatmenetet alátámasztó adatokat lásd. Farkas Péter új nemzetközi kutatásokat összefoglaló munkájában: Neokeynesiánus közgazdászok a világgazdaság állapotáról. Népszava, 09 A várható válság bizonytalan politikai-ideológiai viszonyokat hoz létre, melyet — a konkrét konstellációtól függően — mind a protekcionista konzervatívok, mind a szabadkereskedelem-hívő liberálisok a maguk javára fordíthatnak.

Ha előbbiek kerekednek felül, az a nacionalizmus és a szélsőjobboldal további erősödését fogja hozni, valamint — mint eddig — a nemzeti szintű osztályharc erősödését.

Ha utóbbiak, akkor a centrumok képessé válnak arra, hogy — mint azt részben eddig is tették — a válság terheit a perifériákra, félperifériákra hárítsák.

Azért tehetik ezt meg, mert utóbbiak nemzeti szintű védelmi rendszere gyenge, összefüggésben azzal, hogy gazdaságuk egyoldalú, baloldal szél üzenet duális szerkezete kívülről igen sebezhető.

Szél Bernadett: Együttérzek az MSZP-ben csalódott baloldaliakkal

Ebben az esetben viszont arra kell számítani, hogy az aktívabb erőforrás áramlás következtében a munkások és dolgozók életviszonyainak globális kiegyenlítődési folyamata felgyorsul, és a munkásság közelebb kerül globális megszerveződése feltételeinek kialakulásához — vagyis közelebb kerülünk a globális osztályharc beköszöntéhez.

A globális osztályharc megjelenésének már vannak jelei. Ha csak hazánkat nézzük is, azt látjuk, hogy míg a as nyílt válság előtti időszakban például a német munkásokat — azokat a munkásokat tehát, baloldal szél üzenet részesedtek a német tőke nálunk, a magyar munkások övékénél keményebb kizsákmányolása eredményeként realizált extraprofitjából — nem igen foglalkoztatta magyar és kelet-európai társaik fokozottan kiszolgáltatott helyzete — hiszen profitáltak abból —addig mára ez a helyzet megváltozott.

Kora tavasszal azt láthattuk, hogy a német szakszervezetek jelentős segítséget nyújtottak a magyarországi Audi leányvállalat dolgozóinak sztrájkjához: a német munkások eddigre már úgy érzékelték, hogy az alacsony magyarországi bérek tőkevonzó képessége az ő munkahelyeiket és életszínvonalukat veszélyezteti.

baloldal szél üzenet széles szalaggal érintett szervek

Ezért válhattak képessé a magyar munkások iránti szolidaritásra. Hasonló üzenetet hordoz Bernie Sanders és a görög tragédiát megélt, radikális baloldali Varufakisz már létező, és továbbiakban kibontakoztatni tervezett, globális szintű együttműködése is. Nos, abban, hogy egyrészt baloldal szél üzenet konzervatív és liberális áramlatokkal, erőkkel szemben versenyképes elvi alternatívákat dolgozzon ki a közeledő válság baloldali kezelésére, másrészt ezt a programot széles társadalmi rétegek körében aktívan terjessze.

Minderre Magyarországon különösen nagy szükség van: Pogátsa Zoltán mutatta baloldal szél üzenet legelőször Éltanuló válságban című, es könyvébenhogy hazánk, szélsőségesen duális szerkezetével összefüggésben a globális folyamatoknak a világon az egyik legkitettebb ország.

Nálunk a küszöbön álló válság a kormány által ez év tavaszán meghirdetett gazdaságvédelmi akcióterv ellenére, mely főként a tőke-oldal serkentésére, megóvására összpontosít alapjaiban rendítheti meg a munkásság, a dolgozók helyzetét.

Miként az a at követő években történt. A rendszerkritikai baloldal számára ebben a folyamatban elengedhetetlen a tőke-munka viszony korábbiaknál erőteljesebb tematizálása. Korábban már írtam arról, hogy az újkapitalizmus refeudalizációja, és ennek részeként, a munkásság szinte minden korábbinál kiszolgáltatottabb helyzete következtében, a tőke-munka viszony ma a feudális úr-szolga viszony álruháját ölti — különösen nálunk.

Ez azt is jelenti, hogy a munkásság, a dolgozók indulatai nem a tőke, hanem a mindenkori kormányok ellen irányulnak, követeléseiket adott esetben nem a burzsoáziával, hanem az azt képviselő, azt álcázó államhatalommal szemben fogalmazzák meg Részletesen lásd.

baloldal szél üzenet

Hatalom és értelmiség a globális térben című as könyvemet. Vagyis nem értek egyet Kiss Viktor már idézett cikkének azon állításával, mely szerint baloldal szél üzenet a tőke-munka viszonyt a rendszeren kívül vagy belül reláció váltotta fel.

Mindazonáltal, ami a részleteket illeti, ennek a megközelítésnek a prekariátus rohamos terjedése következtében van igazságtartalma.

baloldal szél üzenet

Úgy képzelem, hogy a hálózatok világában baloldal szél üzenet Hálózat egy olyan fenevad, mely ha éhes, különböző metszéspontjain magához rántja, bekebelezi az atomizált egyéneket — majd ha jól lakott, kiköpi őket a semmibe. Egyik oldalon tehát a Hálózat, a maga szövevényes hiarerchiájával, másik oldalon a végtelenül elmagányosodott, identitásaiktól is megfosztott egyének, akiknek ugrásra készen kell várniuk, hogy a Hálózat mely pontján, és meddig lesz rájuk szükség.

Bizonyítékul elég csak a terjedő hakni-munkára hivatkoznunk: itt emberünk ül otthon a számítógépe előtt, ahol szinte csak az utolsó pillanatban tudja meg, hogy aznap hova és hányra kell mennie például árút pakolni….

Mindebből következik, hogy a rendszerkritikai baloldalnak up to date-nek kell lennie a termelési viszonyok forradalmian változó világában. Egyszerre kell láthatóvá tennie a tőke-munka viszonyt, és lelepleznie a Hálózat embertelen működését. Ami azt is jelenti, hogy egy időben kell képviselnie a még munkában lévőket, a munkanélküliek növekvő táborát, és a két állapot között lebegő, csellengő embereket.

Visszatérve cikkem indító gondolatához — egyben összefoglalóan — mindehhez hazánkban nem új párt, vagy pártszerű képződmény létrehozásán keresztül vezet út.

Támogass te is! Orbán győzni fog, csak a Fidesz többsége a kérdés a jövő évi választásokon — véli Medgyessy Péter volt miniszterelnök.

Ilyenek már voltak-vannak. A feladat sokkal inkább a már meglévő baloldali civil mozgalmak kiterjesztése, ezen belül az elvi alternatívák felmutatásához elengedhetetlen elméleti és empirikus munka elmélyítése egyfelől, a társadalmi kapcsolatok élő szövetének világra hozása másfelől. Nem utolsó sorban pedig a nemzetközi civil társadalmi mozgalmak hálózatába való, jelenleginél aktívabb bekapcsolódás. De zárásként még felhívnám a figyelmet egy további, a rendszerkritikai baloldalra leselkedő, eddig nem említett veszélyre is.

Account Options

Vannak erre utaló jelek. Melyek elsősorban akkor erősödhetnek fel, ha a rendszerkritikai baloldal az írásomban vázolt feladatainak nem tud, vagy nem akar eleget tenni. De ez már egy másik cikk témája… Címlapkép: A rabszolgatörvény elleni tüntetés Fotó: Prosinger Lívia.

Olvassa el is